Länkar 

Malmö Universitets Studentkår

Centrala Studiestödsnämnden

Södra studerandeförening i tandläkarförbundet

Malmö Universitet

Läroplattformen för studenter på Malmö Universitet.

Studenthälsan på Malmö Universitet