Välkommen till Odontologiska studentkåren i Malmö!

Odontologiska studentkåren i Malmö grundades strax efter att Tandläkarhögskolan i Malmö öppnade 1948, men då i form av en förening, vilket senare skulle utvecklas till en egen studentkår.


Idag har kåren i Malmö ca 200 medlemmar. De utbildningar på Malmö Universitet som är knutna till studentkåren är tandläkarutbildningen, tandhygienistutbildningen och tandteknikerutbildningen.

"Bli medlem i studentkåren – ju fler vi är desto roligare har vi, vår styrka ökar och vi kan stödja er studenter under studietiden."

Bli en del av gemenskapen!Projektet vi jobbat på sedan i våras, Odontologiska studentkårens alldeles egna broschyr!


Tanken med denna är att den ska delas ut till nya studenter på fakulteten och nyfikna gymnasieelever. Vi hoppas att kunna använda den många år framöver och har därför siktat på att den ska vara så tidlös som möjligt. Våra guldsponsorer