Om oss

Odontologiska studentkåren i Malmö grundades strax efter att Tandläkarhögskolan i Malmö öppnade 1948, men då i form av en förening, vilket senare skulle utvecklas till en egen studentkår.

Idag har kåren i Malmö ca 200 medlemmar. De utbildningar på Malmö Universitet som är knutna till studentkåren är tandläkarutbildningen, tandhygienistutbildningen och tandteknikerutbildningen.


Odontologiska Studentkåren består av en styrelse med övergripande ansvar för organisationen. Under sig har styrelsen 7 st utskott med vardera en ordförande. Odontologiska studentkåren har förutom sin viktiga roll som representant för de studerande på den Odontologiska fakulteten på Malmö Universitet också traditionellt tagit en aktiv roll i studentlivet på Tandvårdshögskolan.


Bli medlem i studentkåren – ju fler vi är desto roligare har vi, vår styrka ökar och vi kan stödja er studenter under studietiden.

OM OSS

Vår historia

1948 grundades odontologiska studentkåren i malmö, men då i form av en förening, År 1972 fick den dåvarande föreningen kårstatus efter att ha blivit godkända av 

Universitetskanslerämbetet.

Filmen om Käftis

År 2008 fyllde käftis 60 år, i samband med detta gjorde fakulteten en film om detta och käftis historia. (alltså inte studentkåren)


Titta gärna!